Friday, July 19, 2024
Home > ปัญหาสุขภาพจิตเกิดจากอะไรบ้าง > The reason ของปัญหาสุขภาพจิต

The reason ของปัญหาสุขภาพจิต

Cause-mental-health-pic

สถิติในปี 2558 ระบุว่าคนไทยมีปัญหาทางจิตมากขึ้น ดูได้จากการเข้ารับการรักษาที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 1.5 ล้านคน และเชื่อว่ายังมีหลายคนที่ไม่ได้เข้ารับการรักษา คนส่วนใหญ่อายที่จะเข้ามาปรึกษาจิตแพทย์เพียงเพราะว่าอายกลัวคนอื่นรู้แล้วจะหาว่าเป็นคนบ้าซึ่งเป็นค่านิยมที่ผิดมาก สำหรับสาเหตุของโรคนี้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยแบ่งได้ 2 กลุ่มคือดังนี้

ปัจจัยภายในตัวบุคคล แบ่งได้ดังนี้ คือ

– สาเหตุมาจากร่างกาย ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากพันธุกรรม นอกจากนี้การมีโรคประจำตัวต่างๆ ก็ทำให้ผู้ป่วยเองเกิดความเครียด ความกังวล รู้สึกท้อแท้และสิ้นหวัง มีผลต่อปัญหาทางจิต คือ โรคทางสมอง เช่น สมองเสื่อมตามวัย หลอดเลือดสมองตีบ เนื้องอกสมอง สมองอักเสบ เป็นต้น นอกจากนี้อุบัติเหตุทางสมองก็มีส่วน เช่น กะโหลกศีรษะฟาดพื้นหรือของแข็ง สมองได้รับความกระทบกระเทือน เหตุการณ์เหล่านี้อาจก่อให้เกิดความแปรปรวนทางจิตได้ นอกจากอุบัติเหตุแล้วสารพิษต่างๆ ก็มีส่วน เช่น กัญชา มอร์ฟีน เฮโรอีน ฝิ่น โคเคอีน ยานอนหลับ แอมแฟตตามีน เมื่อมีการเสพสารเหล่านี้เข้าไปในร่างกาย จะทำให้ร่างกายมีความต้องการมากขึ้น ถ้าหากไม่สามารถที่จะหามาเสพได้ จะเกิดอาการหลอน บ้าคลั่งได้ นอกจากนี้การทำงานที่หนักจนเกินไป จนก่อให้เกิดความเครียด ร่างกายอ่อนเพลีย อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางจิตได้เช่นกัน

– สาเหตุทางจิตใจ การสูญเสียคนที่รัก จนทำให้เกิดอาการซึมเศร้า หดหู่ใจ ท้อแท้กับชีวิต หรือจะเป็นความผิดหวัง การที่คนเราคาดหวังอะไรไว้มากๆ แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างหวัง ทำให้รู้สึกเสียใจ ยอมรับไม่ได้ กินข้าวไม่ลง หรือจะเป็นการสูญเสียเงินทอง สำหรับบางคนให้ความสำคัญกับเงินมากก็จะเสียใจมากพอกันกับเสียคนรัก สาเหตุต่างๆ เหล่านี้ ล้วนก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตได้ทั้งสิ้น

ปัจจัยในภายตัวบุคคล แบ่งได้ดังนี้คือ

– สาเหตุจากสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่และลูก ในเด็กหรือบุคคลที่ไม่ได้รับความอบอุ่น จากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เมื่อโตขึ้นแล้วไม่สามารถปรับตัวได้ สภาพจิตใจของเขาจะไม่เข้มแข็ง อ่อนไหวง่าย ไม่กล้าที่จะเผชิญกับปัญหา นำไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาพจิต

– สาเหตุจากการขาดการศึกษา ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาหรือการอบรมที่ดีนั้น จะทำให้เขามีความคิดที่ผิดชีวิตอยู่ในความมืดมนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะต้องทำตัวยังไงไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก ทำให้เข้ากับสังคมไม่ได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาทางจิต

– สาเหตุจากเศรษฐกิจ สำหรับบางคนเงินคือสิ่งสำคัญมาก หรือบางทีการบริหารจัดการเรื่องการเงินในครอบครัวไม่คล่องตัว เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี ก็ก่อให้เกิดปัญหาความเครียดกับคนที่มีหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายของครอบครัว

อย่างไรก็ตามการมีปัญหาสุขภาพทางจิตไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย ที่จะเข้ารับการรักษา เพราะปัจจุบันสังคมพัฒนาได้ให้ความสำคัญกับการปรึกษาจิตแพทย์มากขึ้น ดังนั้นอย่าอายที่จะเข้าไปรักษา เพราะการเข้าไปรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ มันรักษาง่ายกว่า ตอนที่อาการเป็นหนักแล้ว