Friday, July 19, 2024
Home > วิธีบำบัดสุขภาพทางจิตควรทำอย่างไร
Medicines-help-pic

การทานยาช่วยบำบัดสุขภาพจิตได้มากแค่ไหน

โรคจิตเภท เกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง อาการของผู้ป่วย เช่น ประสาทหลอน มองโลกผิดไปจากความเป็นจริง มีการแสดงอารมณ์ไม่เหมาะสม มีความคิดร้ายแรงจนอยากตัวตาย ในปัจจุบันนี้แบ่งอาการของโรคจิตเภทออกเป็น 2 ลักษณะ 1.ลักษณะอาการทางบวก ผู้ป่วยจะมีอาการ”มาก” กว่าคนปกติทั่วไป - ประสาทหลอน ได้ยินเสียงคนพูดคุย และพูดตอบเสียงนั้นเพียงคนเดียว - อาการหลงผิด เช่น คิดว่ามีเทพหรือวิญญาณสิงสถิตอยู่ในร่างกายและคอยบอกให้กระทำสิ่งต่างๆ มีความคิดผิดปกติ (more…)

Read More
MentalDecline-pic

วิธีที่ดีในการทำให้สุขภาพจิตได้มีการผ่อนคลาย

เรื่องจิตใจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน เพราะเปรียบไปแล้วก็เหมือนเป็นส่วนที่เอาไว้สั่งการสมองให้กระทำหรือไม่กระทำในสิ่งต่างๆ หากว่าสภาวะจิตใจดีการประพฤติหรือพฤติกรรมที่ออกมาก็จะดีตามไปด้วย แต่ถ้าหากว่าสภาวะจิตใจผิดปกติ พฤติกรรมหรือการกระทำที่ออกมาก็จะแปลกไปตามสภาพของแต่ละคน การพยายามทำให้จิตใจได้ผ่อนคลายหรือทำให้จิตใจสบายจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่ควรจะปฏิบัติสำหรับทุกๆ คน เพราะเมื่อมีสุขภาพจิตทีดีสิ่งดีๆ ในชีวิตก็จะเข้ามาหาเราเอง (more…)

Read More
medita-tion-pic

การนั่งสมาธิมีผลต่อสมองอย่างไร?

ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการวิจัยแล้วว่าการนั่งสมาธิช่วยในการลดความตึงเครียดได้เพราะการนั่งสมาธิจะส่งผลที่ทำให้รางกายและสมองได้พักผ่อน โดยการทำสมาธิเป็นประจำนั้นจะทำให้ช่วยลดความตึงเครียดที่จะส่งผลกระทบไปยังสมองได้จึงเป็นประโยชน์ต่อสมองมาก การนั่งสมาธิส่งผลต่อสมองดังนี้ 1. สมองกลีบหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญต่อร่างกายที่จะทำหน้าที่รักษาความจำระยะยาว โดยสมองกลีบหน้านี้จะทำหน้าที่ในการกำหนดความแตกต่างระหว่างสิ่งต่างๆและความรับผิดชอบในการระวังตัว ถ้าคุณนั่งสมาธิก็จะทำให้สมองส่วนหน้าเข้าสู่โหมดพักผ่อน 2. สมองกลีบข้าง จะมีหน้าที่ในการประมวนผลข้อมูลจากประสาทสัมผัสจากส่วนต่างๆในร่างกาย เมื่อเรานั่งสมาธิสมองกลีบข้างจะทำงานช้าลง 3. ทาลามัส จะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการนอนหลับ การนั่งสมาธิจะช่วยลดการถ่ายทอดข้อมูลเข้าสู่ทาลามัส

Read More
spiritual-healing-image

บำบัดด้วยการพูดคุยกับผู้อื่นให้มากขึ้นช่วยให้สภาพจิตใจดีขึ้น

ในปัจจุบันนี้ผู้คนได้ใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปแต่ก็ยังมีบางคนที่มีอาการทางจิตอาจจะเกิดขึ้นจากสังคมรอบข้างหรือสิ่งที่ทำอยู่กดดันเกินไปจนทำให้ตนนั้นคิดมากอาจจะทำให้สุขภาพจิตนั้นอ่อนแอได้ ถ้าพูดถึงสุขภาพจิตแล้วการพูดคุยกับผู้คนเยอะๆ เป็นช่องทางที่ช่วยบำบัดสภาพจิตใจได้เยอะมากเพราะจะทำให้ลืมสิ่งแย่ๆ ที่ตนได้เผชิญมาและการพูดคุยเหล่านี้ยังมีช่องทางที่ช่วยให้คุณระบายได้อย่างดีที่สุดเพราะหากเก็บไว้สภาพจิตของคุณอาจจะแย่หนักยิ่งกว่าเก่าและอาจจะมีผลทำให้เป็นบ้าในที่สุด สิ่งสำคัญควรหาเพื่อนใกล้ชิดตัวที่สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องเพื่อไว้ปรึกษาหรือพูดคุยสิ่งแย่ๆ ที่คุณได้เจอมาและให้เพื่อนคนนี้ช่วยแนะวิธีแก้ปัญหาคุณจะได้มีทางออกได้ดีกว่าอยู่เงียบๆ และเก็บมันไว้นั้นเอง  

Read More