Wednesday, May 29, 2024
Home > admin (Page 2)
Depersonalization

ทำความรู้จักโรคประสาทแบบ Depersonalization

โรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือที่เรียกว่าโรคประสาทมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “โรคประสาทแบบ Depersonalization” ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือเอกลักษณ์ตัวตนมีการเปลี่ยนแปลง ตามหลักทางจิตวิทยาระบุว่า บุคคลที่ป่วยเป็นโรคนี้มักจะมีบุคลิกภาพอาการคล้ายแบบฮีสทีเรีย สาเหตุของการเกิดโรคนี้มาจาก ความอ่อนเพลีย, การฟื้นจากการถูกสะกดจิต, การได้รับยาบ้างชนิด, การเจ็บปวด, ความเศร้า หรือแรงกดดันอย่างรุนแรง เช่น อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น เป็นต้น (more…)

Read More
Resolve-mentally-pic

แก้ไขปัญหา…จิตใจไม่สบาย

จิตใจของเราก็ไม่ต่างอะไรกับร่างกายที่สามารถป่วยหรือไม่สบายได้ บางคนป่วยมากบางคนป่วยน้อยเช่นเดียวกับอาการทางร่างกาย แต่ทุกอาการป่วยต้องได้รับการรักษาทั้งสิ้นเพื่อให้หายเป็นปกติ ในสังคมไทยยังมีความเชื่อผิดๆ อยู่มากโดยเฉพาะในเรื่องของการไปพบจิตแพทย์เพื่อทำการรักษาปัญหาทางจิตใจ สังคมไทยจะมองว่าการไปหาจิตแพทย์คือผู้ป่วยเป็นโรคบ้าเหมือนกับภาพที่เห็นในโทรทัศน์ คือ มีอาการเสียสติ วิกลจริต ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดอย่างมหันต์ คนที่ไปพบจิตแพทย์ใช่ว่าจะต้องเป็นบ้าแบบนั้นเสมอไปทุกคน บางคนอาจ (more…)

Read More
Cause-mental-health-pic

The reason ของปัญหาสุขภาพจิต

สถิติในปี 2558 ระบุว่าคนไทยมีปัญหาทางจิตมากขึ้น ดูได้จากการเข้ารับการรักษาที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 1.5 ล้านคน และเชื่อว่ายังมีหลายคนที่ไม่ได้เข้ารับการรักษา คนส่วนใหญ่อายที่จะเข้ามาปรึกษาจิตแพทย์เพียงเพราะว่าอายกลัวคนอื่นรู้แล้วจะหาว่าเป็นคนบ้าซึ่งเป็นค่านิยมที่ผิดมาก สำหรับสาเหตุของโรคนี้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยแบ่งได้ 2 กลุ่มคือดังนี้ ปัจจัยภายในตัวบุคคล แบ่งได้ดังนี้ คือ - สาเหตุมาจากร่างกาย ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากพันธุกรรม นอกจากนี้การมีโรคประจำตัวต่างๆ ก็ทำให้ผู้ป่วยเองเกิดความเครียด ความกังวล รู้สึกท้อแท้และสิ้นหวัง มีผลต่อปัญหาทางจิต คือ โรคทางสมอง เช่น สมองเสื่อมตามวัย หลอดเลือดสมองตีบ เนื้องอกสมอง สมองอักเสบ เป็นต้น นอกจากนี้อุบัติเหตุทางสมองก็มีส่วน เช่น กะโหลกศีรษะฟาดพื้นหรือของแข็ง สมองได้รับความกระทบกระเทือน เหตุการณ์เหล่านี้อาจก่อให้เกิดความแปรปรวนทางจิตได้ นอกจากอุบัติเหตุแล้วสารพิษต่างๆ ก็มีส่วน เช่น กัญชา มอร์ฟีน เฮโรอีน ฝิ่น โคเคอีน ยานอนหลับ แอมแฟตตามีน เมื่อมีการเสพสารเหล่านี้เข้าไปในร่างกาย จะทำให้ร่างกายมีความต้องการมากขึ้น ถ้าหากไม่สามารถที่จะหามาเสพได้ จะเกิดอาการหลอน บ้าคลั่งได้ นอกจากนี้การทำงานที่หนักจนเกินไป จนก่อให้เกิดความเครียด

Read More
Medicines-help-pic

การทานยาช่วยบำบัดสุขภาพจิตได้มากแค่ไหน

โรคจิตเภท เกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง อาการของผู้ป่วย เช่น ประสาทหลอน มองโลกผิดไปจากความเป็นจริง มีการแสดงอารมณ์ไม่เหมาะสม มีความคิดร้ายแรงจนอยากตัวตาย ในปัจจุบันนี้แบ่งอาการของโรคจิตเภทออกเป็น 2 ลักษณะ 1.ลักษณะอาการทางบวก ผู้ป่วยจะมีอาการ”มาก” กว่าคนปกติทั่วไป - ประสาทหลอน ได้ยินเสียงคนพูดคุย และพูดตอบเสียงนั้นเพียงคนเดียว - อาการหลงผิด เช่น คิดว่ามีเทพหรือวิญญาณสิงสถิตอยู่ในร่างกายและคอยบอกให้กระทำสิ่งต่างๆ มีความคิดผิดปกติ (more…)

Read More
Mental-Decline_pic

หากสุขภาพจิตไม่ปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

เรื่องของสภาพจิตใจถือว่ามีผลอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของคนๆ หนึ่ง เพราะต่อให้ร่างกายไม่สมบูรณ์แบบแต่หากว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งหรือเป็นปกติก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข ในทางกลับกันสำหรับบางคนต่อให้มีความพร้อมทั้งในด้านของร่างกายและเงินทอง แต่ทว่าหากสภาวะจิตใจมีปัญหาการใช้ชีวิตของเขาก็จะมีปัญหาตามไปด้วย การพยายามดูแลเรื่องของสุขภาพจิตจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ควรเอาใจใส่และพยายามสังเกตพฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ พฤติกรรมในแต่ละ (more…)

Read More
MentalDecline-pic

วิธีที่ดีในการทำให้สุขภาพจิตได้มีการผ่อนคลาย

เรื่องจิตใจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน เพราะเปรียบไปแล้วก็เหมือนเป็นส่วนที่เอาไว้สั่งการสมองให้กระทำหรือไม่กระทำในสิ่งต่างๆ หากว่าสภาวะจิตใจดีการประพฤติหรือพฤติกรรมที่ออกมาก็จะดีตามไปด้วย แต่ถ้าหากว่าสภาวะจิตใจผิดปกติ พฤติกรรมหรือการกระทำที่ออกมาก็จะแปลกไปตามสภาพของแต่ละคน การพยายามทำให้จิตใจได้ผ่อนคลายหรือทำให้จิตใจสบายจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่ควรจะปฏิบัติสำหรับทุกๆ คน เพราะเมื่อมีสุขภาพจิตทีดีสิ่งดีๆ ในชีวิตก็จะเข้ามาหาเราเอง (more…)

Read More
medita-tion-pic

การนั่งสมาธิมีผลต่อสมองอย่างไร?

ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการวิจัยแล้วว่าการนั่งสมาธิช่วยในการลดความตึงเครียดได้เพราะการนั่งสมาธิจะส่งผลที่ทำให้รางกายและสมองได้พักผ่อน โดยการทำสมาธิเป็นประจำนั้นจะทำให้ช่วยลดความตึงเครียดที่จะส่งผลกระทบไปยังสมองได้จึงเป็นประโยชน์ต่อสมองมาก การนั่งสมาธิส่งผลต่อสมองดังนี้ 1. สมองกลีบหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญต่อร่างกายที่จะทำหน้าที่รักษาความจำระยะยาว โดยสมองกลีบหน้านี้จะทำหน้าที่ในการกำหนดความแตกต่างระหว่างสิ่งต่างๆและความรับผิดชอบในการระวังตัว ถ้าคุณนั่งสมาธิก็จะทำให้สมองส่วนหน้าเข้าสู่โหมดพักผ่อน 2. สมองกลีบข้าง จะมีหน้าที่ในการประมวนผลข้อมูลจากประสาทสัมผัสจากส่วนต่างๆในร่างกาย เมื่อเรานั่งสมาธิสมองกลีบข้างจะทำงานช้าลง 3. ทาลามัส จะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการนอนหลับ การนั่งสมาธิจะช่วยลดการถ่ายทอดข้อมูลเข้าสู่ทาลามัส

Read More
Make-mental-pic

วิธีการ ที่ทำให้รู้ว่าเป็นผู้ปัญหามีอาการทางจิตหรือป่าว

วิธีนี้จะทำการตรวจเพื่อจำแนกออกระหว่างคนที่ปกติกับคนที่มีอาการทางจิตโดยจะตรวจสอบความผิดปกติทางจิตด้วยวิธีการของ ดร.แฮร์  วิธีที่เป็นแบบตรวจสอบที่ทาง ดร.แฮร์ (The Hare Psychopathy Checklist) ได้ทำขึ้นมาเพื่อประเมินภาวะทางจิตโดยเดิมที่จะใช้ในการประเมินสำหรับพวกอาชญากร และก็นำไปวินิจฉัยกับคนที่คาดว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดอาการทางจิตโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตเป็นคนดูแลอย่างใกล้ชิด วิธีที่ 1 มองดูว่ามีนิสัยกะล่อนปลิ้นปล้อน โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้เรียกอาการนี้ว่า (more…)

Read More
depression_bad-pic

อาการโรคซึมเศร้าและวิธีการรักษาที่ถูกต้อง

โรคซึมเศร้าถือได้ว่าเป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถเป็นกันได้ทั้งนั้น ความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือคนที่มีอาการโรคซึมเศร้าหลายๆ คนไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่ากำลังป่วยเป็นโรคนี้อยู่และความร้ายแรงขั้นสูงสุดก็คือทำให้คนคิดฆ่าตัวตายกันมานักต่อนักแล้ว การรู้จักอาการของโรคซึมเศร้าและรู้จักวิธีป้องกันหรือรักษาจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ให้มากในปัจจุบัน อาการของโรคซึมเศร้า อาการของโรคซึมเศร้าในแต่ละคนนั้นจะถูกแสดงออกมาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือสภาวะทางจิตใจถึงกระนั้นหากคนใกล้ตัว (more…)

Read More
spiritual-healing-image

บำบัดด้วยการพูดคุยกับผู้อื่นให้มากขึ้นช่วยให้สภาพจิตใจดีขึ้น

ในปัจจุบันนี้ผู้คนได้ใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปแต่ก็ยังมีบางคนที่มีอาการทางจิตอาจจะเกิดขึ้นจากสังคมรอบข้างหรือสิ่งที่ทำอยู่กดดันเกินไปจนทำให้ตนนั้นคิดมากอาจจะทำให้สุขภาพจิตนั้นอ่อนแอได้ ถ้าพูดถึงสุขภาพจิตแล้วการพูดคุยกับผู้คนเยอะๆ เป็นช่องทางที่ช่วยบำบัดสภาพจิตใจได้เยอะมากเพราะจะทำให้ลืมสิ่งแย่ๆ ที่ตนได้เผชิญมาและการพูดคุยเหล่านี้ยังมีช่องทางที่ช่วยให้คุณระบายได้อย่างดีที่สุดเพราะหากเก็บไว้สภาพจิตของคุณอาจจะแย่หนักยิ่งกว่าเก่าและอาจจะมีผลทำให้เป็นบ้าในที่สุด สิ่งสำคัญควรหาเพื่อนใกล้ชิดตัวที่สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องเพื่อไว้ปรึกษาหรือพูดคุยสิ่งแย่ๆ ที่คุณได้เจอมาและให้เพื่อนคนนี้ช่วยแนะวิธีแก้ปัญหาคุณจะได้มีทางออกได้ดีกว่าอยู่เงียบๆ และเก็บมันไว้นั้นเอง  

Read More