Friday, July 19, 2024
Home > ปัญหาสุขภาพจิตเกิดจากอะไรบ้าง > มาทำความรู้จักโรคจิตประเภท Schizophrenia

มาทำความรู้จักโรคจิตประเภท Schizophrenia

Schizophrenia-psychosis

ความผิดปกติของร่างกายนอกจากภายนอกของร่างกายแล้ว มนุษย์เรายังมีความผิดปกติทางด้านจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกอีกด้วย เรามักจะเหมารวมว่าความผิดปกตินี้คือต้องเป็นคนบ้าเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่เลย ความน่ากลัวของความผิดปกติเหล่านี้คือบางอาการยังไม่สามารถทราบที่มาของการผิดปกตินั้นได้อย่าง ความผิดปกติของเราวันนี้

โรคจิตเภท schizophrenia คืออะไร

เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า โรคจิตกันมาบ้าง คำนี้มาจากคำว่า โรคจิตเภท เป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจอย่างหนึ่งที่แม้แต่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้สาเหตุการเกิดของโรคแน่ชัดมากนัก รู้แต่ว่าหากได้เป็นจะมีอาการผิดปกติบางอย่างขึ้นมา อาการจะเป็นช่วงวัยรุ่น อาการจะแสดงออกมาเป็นช่วงเวลา มีเป็นพักๆ นั่นทำให้ผู้ป่วยเองคิดว่าไม่เป็นอะไร เนื่องจากหายไปดื้อๆ ความน่ากลัวของโรคจิตเภทนั่นคือมันไม่สามารถหายขาดได้ ซึ่งอาการเจ็บป่วยที่แสดงออกมานั้นจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มอาการคือ อาการด้านบวก และ อาการด้านลบ

Schizophrenia-type-psychosis

กลุ่มอาการด้านบวก

แม้จะชื่อว่ากลุ่มอาการด้านบวกก็จริงแต่อาการก็ร้ายแรงเช่นกัน อาการกลุ่มนี้จะเป็นความผิดปกติทางด้านการติดต่อสื่อสาร พฤติกรรมทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น อาการหลงผิด หลงลืม ประสาทหลอน อาการไม่สามารถรวบรวมความคิดของตัวเองได้ หลายคนอาจจะมองว่าเป็นความผิดปกติที่ไม่ร้ายแรงถึงชีวิตก็จริง แต่อาการเหล่านี้อาจจะเป็นสาเหตุของอันตรายได้  เช่น เกิดอาการประสาทหลอนได้ยินเสียงที่ไม่มีจริงจนกริ๊ด จนทำลายข้าวของ คนรอบข้าง หรือ บางคนอาจจะมีพฤติกรรมหลงลืมตัวจนแต่งตัวผิดปกติ ใส่เสื้อหนาหลายชั้นในวันแดดร้อนจัด แก้ผ้ากลางที่สาธารณะเพื่อปัสสาวะ เป็นต้น อาการเหล่านี้จึงทำให้ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

กลุ่มอาการด้านลบ

อาการกลุ่มนี้ถือว่าอันตรายและน่ากลัวต่อทั้งตัวผู้ป่วยเองและคนรอบข้าง อาการกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่น อาการพูดน้อย ตอบสนองน้อย กว่าจะตอบได้สักคำถามหนึ่งต้องใช้เวลานานมาก เนื่องจากไม่สามารถคิด หาคำตอบ ตอบสนองออกมาได้ สองการแสดงอาการลดลง จนทำให้บางคนไม่สามารถแสดงอาการออกมาทางสีหน้าได้เลย บางคนอาจจะลามไปถึงการแสดงอาการทางร่างกายช้าลงไปด้วย ช้าจนเหมือนนั่งนิ่งได้ทั้งวันไม่โต้ตอบอะไรเลยก็มี

นอกจากอาการเบื้องต้นเหล่านี้ยังมีอาการแทรกซ้อนย่อยลงไปอีกแต่ละกลุ่มอาการ ดังนั้นหากใครเป็นโรคเหล่านี้ หรือมีผู้ป่วยโรคจิตเภทอยู่บ้าน ครอบครัวอาจจะต้องวางแผนการดูแลให้ดี ให้รัดกุม เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยและครอบครัวเอง นอกจากนั้นจะต้องไปพบแพทย์ตามกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาให้อาการทุเลาลง แม้ว่าจะไม่หายขาดแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย