Friday, July 19, 2024
Home > วิธีบำบัดสุขภาพทางจิตควรทำอย่างไร > วิธีที่ดีในการทำให้สุขภาพจิตได้มีการผ่อนคลาย

วิธีที่ดีในการทำให้สุขภาพจิตได้มีการผ่อนคลาย

MentalDecline-pic

เรื่องจิตใจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน เพราะเปรียบไปแล้วก็เหมือนเป็นส่วนที่เอาไว้สั่งการสมองให้กระทำหรือไม่กระทำในสิ่งต่างๆ หากว่าสภาวะจิตใจดีการประพฤติหรือพฤติกรรมที่ออกมาก็จะดีตามไปด้วย แต่ถ้าหากว่าสภาวะจิตใจผิดปกติ พฤติกรรมหรือการกระทำที่ออกมาก็จะแปลกไปตามสภาพของแต่ละคน การพยายามทำให้จิตใจได้ผ่อนคลายหรือทำให้จิตใจสบายจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่ควรจะปฏิบัติสำหรับทุกๆ คน เพราะเมื่อมีสุขภาพจิตทีดีสิ่งดีๆ ในชีวิตก็จะเข้ามาหาเราเอง ต่อให้เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าหากสุขภาพจิตเราดีเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งวิธีในการดูแลสุขภาพจิตให้ผ่อนคลายได้เสมอควรปฏิบัติดังนี้

1.    พยายามฝึกสมาธิบ่อยๆ – การฝึกสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะทำให้สุขภาพจิตของทุกๆ คนไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คิดแต่เรื่องอกุศล เป็นเสมือนการได้มานั่งทบทวนความรู้สึกนึกคิดของตัวเองในแต่ละวันว่าวันนี้ตัวเองได้ทำอะไรที่ดีหรือไม่ดีลงไปบ้าง หากสิ่งที่ทำไม่ดีก็สามารถที่จะละเว้นหรือไม่อาฆาตแค้นต่อกัน เท่านี้สุขภาพจิตก็จะรู้สึกผ่อนคลาย
2.    เรียนรู้ในศาสนาที่ตัวเองนับถือ – แม้ว่าแต่ละศาสนาจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติหรือพิธีกรรมที่ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกศาสนาต้องการก็คือการมีคำสอนที่จะให้ผู้ที่นับถือนั้นเดินไปในแนวทางที่ดี การพยายามเรียนรู้ในศาสนาที่ตัวเองนับถือบ่อยๆ ก็จะช่วยให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่สงบและใจเย็นลงได้ และก็จะทำให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลายไม่แบกความทุกข์ต่างๆ เอาไว้
3.    ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ – การที่แต่ละคนได้ทำในกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบจะทำให้รู้สึกว่าได้ผ่อนคลายและเมื่อมีความคิดแบบนั้นสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วย เพราะการที่ได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบมันก็เหมือนกับเป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเอง เช่น การทำอาหาร, การออกกำลังกาย, การเล่นเกม, การเล่นกีฬา เป็นต้น
4.    หาเวลาพักผ่อนและให้รางวัลชีวิตบ้าง – การพักผ่อนและการให้รางวัลชีวิตของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไป อาทิ บางคนชอบท่องเที่ยว, บางคนซื้อเครื่องสำอาง บางคนแต่งรถ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือต้องการจะสื่อว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ทำบ่อยๆ แต่นานๆ ครั้งทำสักทีก็รู้สึกว่าชีวิตเรามีความสุขขึ้นและสุขภาจิตเราก็ได้ผ่อนคลายเมื่อได้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าและได้ให้รางวัลชีวิตที่ดีกับตัวเองบ้าง