Friday, July 19, 2024
Home > ปัญหาสุขภาพจิตเกิดจากอะไรบ้าง > ความผิดปกติทางจิตในเด็ก เรื่องใหญ่ที่คาดไม่ถึง

ความผิดปกติทางจิตในเด็ก เรื่องใหญ่ที่คาดไม่ถึง

disorders-children

เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว นับว่าเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงเลย หากเด็กคนไหนเลี้ยงขึ้นมาด้วยความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เค้าก็พร้อมจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม อย่างไรก็ตามปัจจุบันเด็กที่มีปัญหาความผิดปกติทางจิตใจเพิ่มมากขึ้นจนน่าตกใจเช่นกัน เพื่อเป็นข้อแนะนำให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง เราจะมาพูดกันเรื่องนี้

ปัญหาจิตเวชในเด็กเป็นแบบไหน

พ่อแม่ ผู้ปกครองถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดเด็ก แต่บางครั้งด้วยความใกล้ชิดเกินไปก็ดูไม่ออกเหมือนว่า เด็กเกิดความผิดปกติทางด้านจิตเวชแล้ว ปัญหาจิตเวชในเด็กนั้นจะแสดงออกมา โดยเด็กจะมีพฤติกรรมสุดโต่งทางด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าเด็กทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น เด็กมีอารมณ์โกรธรุนแรงจนทำร้ายผู้อื่น เด็กมีอาการร้องไห้เสียใจแบบไม่ยอมหยุดหากผิดหวัง เสียใจ ถูกขัดใจ  หรือ เด็กมีอาการก้าวร้ายทำร้ายผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา เหล่านี้เป็นต้น เราขอแนะนำว่าหากเด็กมีอาการดังกล่าวควรไปให้หมอตรวจเช็คพัฒนาการ หรือ อาจจะไปหาหมอเด็กก็ได้เช่นกัน

Mental-disorders

สาเหตุของปัญหาด้านจิตเวช

คำถามก็คือว่า เด็กที่เกิดปัญหาทางด้านจิตเวชนั้น เกิดมาจากไหน เกิดมาได้ยังไงสาเหตุแรกเกิดมาจากตัวเด็กเอง เด็กบางคนอาจจะมีปัญหา นิสัย จนทำให้เกิดปัญหาทางด้านจิตเวชมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งหากเป็นแบบนี้หมอจะสามารถตรวจพบได้ง่ายจากการเช็คพัฒนาการตามช่วงวัย

สาเหตุที่สองอันนี้สำคัญมาก นั่นคือสภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้อาจจะหล่อหลอมให้เด็กเกิดปัญหาทางจิตเวชได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การแสดงท่าทีรังเกียจลูกมากเกินไปอาจจะส่งผลให้เค้าเกิดปัญหาทางด้านจิตเวชจนกลายเป็นก้าวร้าว หรือ ขี้กลัวไปได้ทางใดทางหนึ่งด้วยเช่นกัน ไม่เพียงแค่นั้นการโอบอุ้ม แสดงความรักมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เด็กไม่กล้าเจอสังคม กลายเป็นคนเก็บตัวเนื่องจากว่ากลัวอย่างนี้ก็มีด้วย

ตัวอย่างพฤติกรรมผิดปกติ

ความผิดปกติทางจิตในเด็กนั้น อาจจะสังเกตได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากเค้ามักจะแสดงพฤติกรรมเพื่อส่งสัญญาณบางอย่างออกมาได้ง่ายกว่า พฤติกรรมที่เป็นสัญญาณบอกว่ามีความผิดปกติ ก็อย่างเช่น อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย อาจจะมีการทำลายคน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น สองการเคลื่อนไหวมากผิดปกติ ไม่สามารถอยู่สุขได้ต้องขยับ ไปมาตลอดเวลาเหมือนบังคับตัวเองให้อยู่นิ่งๆไม่ได้ สามปัญหาทางด้านการสื่อสารไปจนถึงการเรียนรู้ช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันมาก ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ คิดเลข คำนวณไม่เป็น เป็นต้น เรื่องเหล่านี้หากพบเห็นอย่าปล่อยไว้จะอันตรายอย่างมาก หากพบเห็นก่อนก็อาจจะแก้ไขได้ก่อน ซึ่งอาจจะทำให้ความผิดปกติทางจิตในเด็กนั้นหายไป หรือ ทุเลาลงได้